Včasná diagnostika je základ úspěšné léčby

Včasné rozpoznání dětské mozkové obrny (DMO) má rozhodu­jící vliv na výsledky léčby, která vždy musí být zahájena neodkladně. Léčebnou metodou je jednoznačně fyzioterapie. V raném kojeneckém a batole­cím věky se fyzioterapie téměř výhradně provádí metodou reflexní lokomoce dle prof. Václava Vojty. V pozdějším věku je vhodné rehabili­tovat i jinými metodami, resp. s nimi Vojtovu metodu kombinovat.

Podle mnohaletých zkušeností prof. Vojty a jeho spolu­pracov­níků včetně dr. Severy se při včasném zahájení fyzio­terapie (nejpoz­ději do 4–5 měsíců věku) daří dosáhnout stavu vyléčení u významné části kojenců s časně rozpoz­nanou lehčí spastickou i dyskine­tickou formou DMO, tj. zrušení diagnózy DMO a to zhruba do dosažení vertikali­zace (tj. 9-10 měsíců), resp. až do dokončení posturál­ního vývoje (tj. do 12-15 měsíců kalendář­ního věku). U těžších forem spastických i dyski­ne­tických DMO je při včasném zahájení léčby dosahováno podstatně lepších výsledků než při pozdním započetí fyzio­terapie nebo bez ní. Například dítě s DMO, které by při opožděném zahájení léčby či bez ní dosáhlo jen stádia lezení, by při jejím včasném začátku dosáhlo chůze.

Tato zkušenost ověřená přinejmenším na stovkách případů (v ČR, SR, Německu, Itálii, Švédsku, Španělsku, Japonsku, Jižní Koreji i jinde) jednoznačně vyvrací vyčkávací strategii nazvanou dr. Ingramem „diagnosis under increased suspition“. Jde v podstatě o čekání se „založenýma rukama“ až do doby kolem jednoho či dvou let věku i více, kdy už je „diagnóza DMO nepochybná, jistá“, a teprve pak se s rehabilitací a vůbec léčbou začne.

Tímto způsobem přichází většina dětí na celém světě o možnost diagnózu DMO zvrátit tak, aby se mechanismem sekundární prevence vůbec nerozvinula – tedy aby se část dětí (snad až dvě třetiny) úplně vyléčila. U těch, které se sice vyléčit nepodaří, by pak mohlo být dosaženo alespoň podstatně výraznějšího zlepšení jejich pohybových možností (tj. vertikalizace a lokomoce), které znamenají nepoměrně větší míru soběstačnosti, uplatnění ve společnosti a řádově mnohem lepší kvalitu jejich života i jejich rodin.

Objednejte své dítě na vyšetření co nejdříve

  • 566 615 355
    603 207 805
  • stanislav.severa
    @worldonline.cz
  • Žďárská 80, Nové Město na Moravě
    adresa ordinace na mapě

Můžete využít kontaktní formulář