MUDr. Severa a jeho zájem o dia­gno­sti­ku a te­ra­pii DMO

MUDr. Stanislav Severa se narodil v r. 1951 v Brně. Po promoci na Lékařské fakultě UJEP v Brně v r. 1977 nastoupil téhož roku na neurologické oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě. Má atestaci z neurologie (r. 1980) a z dětské neurologie (r. 1984). Je ženatý, má dvě dcery – Kláru (nar. 1985) a Alžbětu (nar. 1997). U dcery Kláry byla diagnostikována v 7 měsících věku dětská mozková obrna (DMO). V důsledku toho trvá jeho zvýšený zájem o diagnostiku a terapii této nemoci, která patří právě do oboru dětské neurologie.

Do roku 1989 spolupracoval s předními fyzioterapeutkami pracujícími v ČR metodou prof. Václava Vojty – paní Marcelou Klemovou a Jarmilou Čápovou, a to nejen pokud šlo o jeho dceru Kláru, ale i jeho další dětské pacienty.

Od roku 1990 až do roku 2000 intenzivně spolupracoval s prof. Vojtou samotným. Osvojil si jak diagnostickou část (včasnou diagnostiku DMO), tak i terapeutickou část Vojtovy metody na kurzech Vojtovy metodi­kyCentro Vojta v Římě pod vedením prof. Vojty a Jarky Havel-Boniové, ředitelky centra. Později na těchto kurzech přednášel spolu s prof. Vojtou.

V devadesátých letech zorganizoval celkem 11 lékařských mezioborových sympózií v Novém Městě na Moravě (tzv. Novoměst­ské dny), na kterých se intenzivně probírala diagnostika a terapie hybných poruch u dětí – předně DMO – za účasti prof. Vojty i dalších významných představitelů této oblasti medi­cíny: doc. V. Vlacha, doc. F. Véleho, Jarky Havel-Boniové, doc. V. Smetany, doc. A. Schejbalové, prof. P. Koláře, prof. J. Poula, prof. P. Kaňovského, doc. J. Krause a dalších.

V průběhu tohoto období, zejména v rámci programů Novoměst­ských dnů, byla postup­ně vyvinuta, zdokonalena a hlavně v praxi uplatňována ucelená nová koncepce diagno­stiky (především včasné) a terapie DMO i dalších hybných postižení u dětí i dospělých.

Podařilo se prosadit aplikaci botulotoxinu u spastických a dystonických forem DMO. Byla nastolena a zdokonalena mezioborová spolupráce a komunikace v této oblasti – zejména mezi obory dětská neurologie, rehabilitace (fyzioterapie), ortopedie, pediatrie, psychologie, neurochirurgie a dalších až na dnešní úroveň, která v ČR patří ke světové špičce.

Od roku 2002 až dosud má MUDr. Severa svou privátní neurologickou praxi v Novém Městě na Moravě, kde poskytuje vedle běžné neurologické péče pro děti i dospělé také zmíněnou včasnou diagno­stiku DMO u dětí v nejranějším kojenec­kém věku (3–6 měsíců) a samozřejmě kdykoli později.

Podívejte se, jak profesor Václav Vojta, objevitel Vojtovy metody, ohodnotil Stanislava Severu (tehdy primáře novoměstské nemocnice)

Objednejte své dítě na vyšetření co nejdříve

  • 566 615 355
    603 207 805
  • stanislav.severa
    @worldonline.cz
  • Žďárská 80, Nové Město na Moravě
    adresa ordinace na mapě

Můžete využít kontaktní formulář